Štátny podnik Lesy SR zvýši zisk za poľovnícke revíry viac ako päťnásobne

Zisk Lesov SR za poľovnícke revíry by mal vroku 2019 dosiahnuť cez 500tisíc eur, pričom vroku 2017 to bolo len 89 tisíc eur.
BRATISLAVA 25. októbra (SITA) - V štátnom podniku Lesy Slovenskej republiky (Lesy SR) zavádzajú nový model starostlivosti o poľovné revíry, po novom sa už nebudú prenajímať, ale záujemcovia si môžu zakúpiť tzv. odpredaj odstrelu. Nový model bude pre Lesy SR znamenať radikálne vyššie príjmy. Z 23 revírov, v ktorých už bol tento model realizovaný, budú mať Lesy SR v roku 2019 zisk viac ako 500 tisíc eur, v minulom roku to bolo len 89 tisíc eur. Nárast zisku tak predstavuje viac ako 570 %. Informoval o tom vo štvrtok vedúci odboru komunikácie Lesy SR Pavel Machava v tlačovej správe.

Štátny podnik má vo svoje správe celkovo 103 poľovníckych revírov. V minulosti bola väčšina z nich prenajatá, veľakrát na dlhé obdobie. V tomto roku sa skončili nájomné zmluvy v 31 revíroch. V prvých 23 revíroch už boli podpísané zmluvy na tzv. odpredaj odstrelu. Do konca roka 2018 prevezmú Lesy SR do svojej správy ďalších osem revírov, v roku 2019 sedemnásť. Dôvodom je podľa štátneho podniku ukončenie doby prenájmu.

„Lesy SR realizujú plánovaný odpredaj odstrelu v zmysle novej schválenej metodiky a koncepcie vo svojich vybraných poľovných revíroch s prihliadnutím a implementáciou odporúčaných postupov vládou schváleného materiálu Koncepcie rozvoja poľovníctva v SR. K dnešnému dňu sme získali 23 nových zmluvných dlhodobých partnerov, ktorých činnosť pri manažmente jednotlivých poľovných revíroch budeme náležite sledovať a vyhodnocovať,“ povedal generálny riaditeľ Lesy SR Marian Staník. Lesy SR pozitívne hodnotia ochotu žiadateľov prispievať k zveľadeniu daného poľovného revíru pri realizácii jednotlivých opatrení v zmysle predložených Plánov rozvoja poľovníckeho hospodárenia, ktoré výhľadovo nastavujú v drvivej väčšine aj spoluprácu s miestnymi komunitami, školami či záujmovými združeniami.

Finančné náklady spojené s realizáciou týchto činností na seba zmluvne prevzali počas celej doby platnosti zmlúv partneri Lesov SR, čo je podľa štátneho podniku ďalším ekonomickým bonusom k samotnej cene za odpredaj odstrelu. Zároveň tieto aktivity prinášajú podľa Lesov SR významný „nefinančný“ benefit pri budovaní stabilných partnerstiev so širokou verejnosťou a zároveň aj zvyšovanie úrovne povedomia laickej verejnosti o problematike poľovníctva a výkonu práva poľovníctva v SR, ktoré priamo súvisí aj s ochranou vzácnych druhov živočíchov a vzdelávaním mladých ľudí.

„Musím zdôrazniť, že po zverejnení prvých ponúk a následne uzávierky došlých ponúk sme očakávali výrazne vyšší objem podaných žiadostí k jednotlivým poľovným revírom, no pravdepodobne vplyvom nastavenia našej cenovej politiky pre daný poľovný revír, ktorá vysoko presahovala doterajšie ročné príjmy Lesov SR za prenájom, došlo k prirodzenej selekcii uchádzačov. Navyše okrem stanovenej ceny za odpredaj odstrelu bolo potrebné spĺňať ďalšie náročné kritériá, ktoré vyhodnocovala externá odborná komisia,“ doplnil obchodný riaditeľ štátneho podniku Tomáš Klouček.


Skribentens artiklar SITA
Du kan vara intresserad av
 • Zákaz biomasakra je iluzórny. Kvalitné drevo z lesa sa spaľuje ďalej

  Vlani na konci roka pretlačili opoziční poslanci nečakane paragraf do legislatívnej normy, ktorá mala podľa nich prispieť k ochrane lesov. Zmenou zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie sa od januára 2019 mala zrušiť podpora pre elektrárne, ktoré spaľujú lesnú biomasu. Má ju dostávať len ten, kto využíva odpad z drevospracujúceho priemyslu. Na zvyšky z ťažby, napríklad konáre, by sa už vzťahovať nemala.
 • Kovbojka o revíry v priamom prenose

  Poľovnícka spoločnosť Horn s pätnástimi miestnymi členmi ponúkne za blízky revír Višničky, ktorý spravujú v Štiavnických vrchoch štátne Lesy SR, tomuto podniku ročný nájom v sume vyše 57-tisíc eur. Pri 1 400-hektárovej rozlohe štátnych pozemkov v tomto revíri je to pre štát určite výhodná cena. Veď za hektár revíru chcú ľudia z Hornu platiť až 41 eur ročne, pričom priemer z cenových súťaží štátnych lesov je na 23 eurách.
 • Lesník odhalil sfušované zalesňovanie. Vinník dostal ďalšie miliónové kontrakty

  Na spackané zalesňovanie v oblasti horehronského Telgártu upozornil v septembri radový lesník Lesov SR Matúš Hríbik, ktorý tam pôsobí. Privátny dodávateľ podľa jeho slov nevysadil dostatočne veľké plochy a veľa stromčekov sa našlo hromadne zahrabaných len tak pod zemou.
 • Kvietik & Slavia Biznis spoza opony SNS

  O investičnej skupine Slavia Capital v rukách Petra Gabalca a Martina Kvietika sa už dlhšie hovorí v súvislosti s jej „prienikom“ s vládnou SNS i o tom, ako má vo svojich biznisoch využívať napojenie na rezorty zverené strane. Slavisti takéto tvrdenia rezolútne odmietajú a zdôrazňujú, že nič z toho nie je pravda. TREND si preto posvietil na jej vzťahy so štátom podrobnejšie
 • Únos štátu po poľovnícky: Ako papaláši cez úrady obrali urbárnikov o revír

  Poľuje iba každý stý Slovák, a tak väčšinu ľudí súboje poľovníckych partií o revíry nijako zvlášť nezaujímajú. Úplne iný rozmer však tieto boje nadobúdajú, ak v nich niekto prichádza o revír aj vďaka zneužitiu právomocí úradov a štátnych lesných podnikov, ktoré ich spravujú. Vtedy už ide o „únos štátu“ v prospech oponenta, a ten sa môže zopakovať v ktorejkoľvek oblasti života. Slušným ľuďom tak ostáva iba veľká nechuť, lebo spravodlivosť majú zasa hľadať len u toho istého štátu.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.