Registrering av ny användare Portalens tjänster är i huvudsak tänkta för företag, inte privatpersoner.

Prova våra tjänster gratis!

DEMO (Prov)

Läs mer
Inloggnings uppgifter
Företagets epost
Användarnamn Bara latinska tecken (A-Z, a-z, 0-9)
Kontaktinformationer
Bolagets namn Bara latinska tecken (A-Z, a-z, 0-9)
Adress T. ex. Skeppsbron 123
Stad T. ex. Stockholm
Postnummer T. ex. 111 30
Stat Välj land / stat var har säte ert bolag
Kontaktperson T. ex. Catherine Lindberg
Telefon / mobiltelefon Format: +46 8 123 45 678
Momsnr. T. ex.: SE999999999901
Kupong
Vänligen ange en giltig kupongkod.

Registrering av ny användare

Användareprogram
Välj ett användarprogram
BASIC

6
EUR

månatligen Årligen debiterat
CLASSIC

16
EUR

månatligen Årligen debiterat
PREMIUM

33
EUR

månatligen Årligen debiterat
STARTER

8
EUR

månatligen Debiterat
Annonsering Timberpolis
  • Annonser
  • Tillgänglighet
  • Katalog med träbearbetningsmaskiner
max. 25 max. 50 obegränsat max. 3
Textannonser

Annonser

max. 25 max. 50 obegränsat max. 3
Mobilapp

Installationer

max. 2 max. 5 max. 10 max. 1
Sågningsplaner

Jobb

max. 25 max. 500 max. 5000 max. 2
Lager - Register

Dokument

max. 200 obegränsat obegränsat max. 20
Databasis av bolagen
max. 10 obegränsat
Videoshowrum max. 5 obegränsat
Reklamblad, broschyrer, kataloger max. 5 obegränsat
Evenemangskalender max. 5 obegränsat
/ Artiklar obegränsat
Reklamekampagne Rabatt 10%
Den registrerande användaren bekräftar härmed att han/hon förstår och samtycker till användarvillkoren skrivna på engelska
Fullständig ordalydelse av registrerings villkor