Japeda Sunrise s.r.o.

Bolagets namn :

Japeda Sunrise s.r.o.

Adress : Babíčkova 8a
Stad / Postnummer : Olomouc 779 00
Stat : Tjeckiska republiken
Telefon / mobiltelefon : +420 736 628 028
Epost : pila-polna@seznam.cz
Kontaktperson : Petr Látal - Verkställande direktör
Momsnr. : 258 22 420
Bolagets typ : Tillverkare
Verksamhet / bolagets orientering : Runt virke, Sågat virke, Tjänster, Sågning av stockar / trä, Virkestorkning, Ek, Lärch, Gran, Pelleteringspress, Pellets, Skogsavverkning, träflytning
Affärskommunikation : Tjeckiska, Slovakiska
Handelsområde : Tjeckiska republiken, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien
År av bolagets grundande : 1998
Service - detaljhandel : Za Nádražím 579, 588 13 Polná
pila.polna@seznam.cz / +420 730 103 184

Användarens annonser
Användarens annonser
Användarens annonser Japeda Sunrise s.r.o.
Du kan vara intresserad av
Du kan vara intresserad av