Bok Ved

Annons : Försäljning / Anbud

Bränslen, briketter

Ved

Timmer : Bok
Mängd : 2000 m³
Köp / leveranser : Regelbunden - veckovis
Förpackning : Pallar
Tjocklek : 13 cm
Längd : 33 cm
Fuktighet : > 40% - färsk %
Leverering / Transport / Betalning : EXW - från verket
Pris : 942.71 SEK /m³
(Ursprunligt pris - EUR)
  (82,00 EUR)
Ved Bok |  Bränslen, briketter | MMLES s.r.o. Ved Bok |  Bränslen, briketter | MMLES s.r.o. Ved Bok |  Bränslen, briketter | MMLES s.r.o. Ved Bok |  Bränslen, briketter | MMLES s.r.o.
Annonserande :
Adress : Krásna Ves 82
Stad / Postnummer : Krásna Ves 956 53
Stat : Slovakien
Telefon / mobiltelefon : +421 911 158 439
Epost : info@mmles.com
Web :
Kontaktperson : Jakub Mišák
Verksamhet / bolagets orientering :
    Såspån, Svetsmaskin för bandsågsblad, Valsmaskin för bandsågsblad, Slipmaskin fôr bandsågsblad, Distributor av bandsågblad, Distributör / grossist, Försäljare, Tillverkare, Företag, fabriker, Pallar, Sägnyckel, Spån, Briketter, Pellets, Ved, Lövträ, Barrved, Ek(Quercus cerris), Alm, Extra produktionskapacitet, Container, Leverans, Släpvagn, Hängvagn, Skogsvagn, Presenning, trailer, Presenning, Hygrometer, Avenbok, Transport och bekostnad, Annan utrustning, Spikpistol, Motorsåg, Hyvlingscylinder, Träsågsband, Hyvelkniv, Pre-kapskiva, Sågningsteknik, Bok, Lövträ, Barrved, Underhåll av maskiner och instrument, Handverktyg, Förbrukningsmaterial, Torkare, luftteknik, Stam- bandsåg, Ek, Snickareteknik, Förpackningar, paletter, Bränslen, briketter, Sågat virke, Hög- / låglyftvagn, Transport- och manipuleringsteknik, Skogsmaskiner, Träbearbetningsmaskiner, Scatter- såg (spridningssåg), Lönn, Björk, Valnöt, Aska, (Ädel) gran, Tall, Cirkel- förkortningssåg, Putssåg, Runt virke, Liten fräsmaskin - jämning och grovbearbetning, Underfräs, Fräsmaskin - grovbearbertning, Fräsmaskin - jämning, Suganordning, Bandsåg, Gran, Lärch


Du kan vara intresserad av
Du kan vara intresserad av
Användarens annonser - MMLES s.r.o.
Användarens annonser - MMLES s.r.o.