Tall

Timmer : Tall
Engelskt namn : Ocote / Mexican Yellow Pine
Alternativt namn : Pino Amarillo, Pino Avellano, Hazelnut pine
Botaniskt namn : Pinus oocarpa
Typ : Barrved
Trädstorlek / Höjd : 24 - 35 m
Stam / Genomsnitt : 0,6 - 1 m
Lokalitet : Mexiko
Mer information : Wikipedia
Egentlig vikt : 0.55
Egentlig vikt (12% MC) : 0,70
Janka Hårdhet : 4240 lbf
Brytningsmodul : 101,5 MPa
Elasticitetsmodul : 15,23 GPa
Krossningsstyrka : 44,1 MPa
Krympning : Radial : 4,6%
Tangential : 7,5%
Volumetric : 12,3%
T/R Ratio : 1,6
m³/BDU : 1,98
m³/BDMT : 1,82
Ton/BDU : 1,97
Tonne/BDU : 1,78
Tonne/BDMT : 1,64
Annonsering