Banksianatall

Timmer : Banksianatall
Engelskt namn : Jack pine
Alternativt namn : Eastern jack, Black jack, Banksian pine
Botaniskt namn : Pinus banksiana
Typ : Barrved
Trädstorlek / Höjd : 15 - 24 m
Stam / Genomsnitt : 0,3 - 0,6 m
Lokalitet : Kanada, USA
Mer information : Wikipedia
Egentlig vikt : 0.40
Egentlig vikt (12% MC) : 0,50
Janka Hårdhet : 2540 lbf
Brytningsmodul : 68,3 MPa
Elasticitetsmodul : 9,31 GPa
Krossningsstyrka : 39,0 MPa
Krympning : Radial : 3,7%
Tangential : 6,6%
Volumetric : 10,3%
T/R Ratio : 1,8
m³/BDU : 2,72
m³/BDMT : 2,50
Ton/BDU : 2,59
Tonne/BDU : 2,35
Tonne/BDMT : 2,16
Annonsering