Japansk idegran

Timmer : Japansk idegran
Engelskt namn : Japanese Yew
Alternativt namn : Spreading yew
Botaniskt namn : Taxus cuspidata
Typ : Barrved
Trädstorlek / Höjd : m
Stam / Genomsnitt : m
Lokalitet : China, Japan, Nordkorea, Sydkorea, Ryssland
Mer information : Wikipedia
Egentlig vikt : 0.474
Egentlig vikt (12% MC) :
Janka Hårdhet : lbf
Brytningsmodul : MPa
Elasticitetsmodul : GPa
Krossningsstyrka : MPa
Krympning : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :