Naverlönn

Timmer : Naverlönn
Engelskt namn : Field maple
Alternativt namn : Hedge maple
Botaniskt namn : Acer campestre
Typ : Lövträ
Trädstorlek / Höjd : 15 - 20 m
Stam / Genomsnitt : 0,3 - 0,6 m
Lokalitet : Europa
Mer information : Wikipedia
Egentlig vikt : 0.525
Egentlig vikt (12% MC) : 0,69
Janka Hårdhet : 5110 lbf
Brytningsmodul : 123,0 MPa
Elasticitetsmodul : 11,80 GPa
Krossningsstyrka : MPa
Krympning : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :
Annonsering