Lönn

Timmer : Lönn
Engelskt namn : Black Maple
Alternativt namn : Black Sugar Maple
Botaniskt namn : Acer nigrum
Typ : Lövträ
Trädstorlek / Höjd : 25 - 35 m
Stam / Genomsnitt : 0,6 - 1,0 m
Lokalitet : USA
Mer information : Wikipedia
Egentlig vikt : 0.52
Egentlig vikt (12% MC) : 0,64
Janka Hårdhet : 5250 lbf
Brytningsmodul : 91,7 MPa
Elasticitetsmodul : 111,7 GPa
Krossningsstyrka : 46,1 MPa
Krympning : Radial : 4,8%
Tangential : 9,3%
Volumetric : 14,0%
T/R Ratio : 1,9
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :
Annonsering