Lönn

Timmer : Lönn
Engelskt namn : Red maple
Alternativt namn : Swamp, Water, Soft Maple
Botaniskt namn : Acer rubrum
Typ : Lövträ
Trädstorlek / Höjd : 20 - 30 m
Stam / Genomsnitt : 0,6 - 1,0 m
Lokalitet : Nordamerika
Mer information : Wikipedia
Egentlig vikt : 0.49
Egentlig vikt (12% MC) : 0,61
Janka Hårdhet : 4230 lbf
Brytningsmodul : 92,4 MPa
Elasticitetsmodul : 11,31 GPa
Krossningsstyrka : 45,1 MPa
Krympning : Radial : 4,0%
Tangential : 8,2%
Volumetric : 12,6%
T/R Ratio : 2,1
m³/BDU : 2,02
m³/BDMT : 1,85
Ton/BDU : 2,21
Tonne/BDU : 2,00
Tonne/BDMT : 1,84
Annonsering