Rysk lönn

Timmer : Rysk lönn
Engelskt namn : Tatarian maple
Alternativt namn : Tatar maple
Botaniskt namn : Acer tataricum
Typ : Lövträ
Trädstorlek / Höjd : m
Stam / Genomsnitt : m
Lokalitet : Österrike, Ryssland, Turkiet
Mer information : Wikipedia
Egentlig vikt :
Egentlig vikt (12% MC) :
Janka Hårdhet : lbf
Brytningsmodul : MPa
Elasticitetsmodul : GPa
Krossningsstyrka : MPa
Krympning : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :
Annonsering