Sälg

Timmer : Sälg
Engelskt namn : Goat willow
Alternativt namn :
Botaniskt namn : Salix caprea
Typ : Lövträ
Trädstorlek / Höjd : m
Stam / Genomsnitt : m
Lokalitet : Iran, Japan, Europa
Mer information : Wikipedia
Egentlig vikt : 0.396
Egentlig vikt (12% MC) :
Janka Hårdhet : lbf
Brytningsmodul : MPa
Elasticitetsmodul : GPa
Krossningsstyrka : MPa
Krympning : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :