Jolster

Timmer : Jolster
Engelskt namn : Laurel willow
Alternativt namn : Bay willow, Bay-leaved willow
Botaniskt namn : Salix pentandra
Typ : Lövträ
Trädstorlek / Höjd : m
Stam / Genomsnitt : m
Lokalitet : Europa, Asien
Mer information : Wikipedia
Egentlig vikt : 0.36
Egentlig vikt (12% MC) :
Janka Hårdhet : lbf
Brytningsmodul : MPa
Elasticitetsmodul : GPa
Krossningsstyrka : MPa
Krympning : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :