Skogsalm

Timmer : Skogsalm
Engelskt namn : Wych elm
Alternativt namn : Scots elm
Botaniskt namn : Ulmus glabra / Ulmus montana
Typ : Lövträ
Trädstorlek / Höjd : 20 - 30 m
Stam / Genomsnitt : 0,6 - 1,2 m
Lokalitet : Europa
Mer information : Wikipedia
Egentlig vikt : 0.55
Egentlig vikt (12% MC) : 0,64
Janka Hårdhet : 4400 lbf
Brytningsmodul : 98,2 MPa
Elasticitetsmodul : 11,14 GPa
Krossningsstyrka : 46,3 MPa
Krympning : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :